Hoitomuoto

Jos tämä kuvaus pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, on kyseessä kokonaisvaltainen, käsin tehtävä hoitomuoto jonka tavoitteena on hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Tämän perusajatuksen mukaan ihminen on psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jonka kaikki osaset vaikuttavat toisiinsa.

Hoidon lähtökohtana on edistää ihmisen terveyttä, parantaa toimintakykyä ja etsiä aina juurisyy olemassaolevan ongelman taustalla. Vastaanotollani ei siis hoida sairauksia tai vaivoja, vaan ainoastaan terveyttä ja hoidon päämääränä on aina etsiä ja poistaa se tekijä, joka häiritsee kehon toimintaa kokonaisuutena.

Tämän filosofian mukaan keho on itseään korjaava, säätelevä ja aina terveyttä kohti pyrkivä kokonaisuus, jonka sisältä löytyy kaikki tarvittava tieto, jonka avulla se pystyy rakentamaan yhden monimutkaisimmista tuntemistamme kokonaisuuksista vain kahdesta solusta ja näinollen sen sisältä löytyy myöskin kaikki tarvittava tieto elintoimintojemme ylläpitämiseen ja tämän järjestelmän korjaamiseen ja uusimiseen. 

Tästä näkökulmasta esimerkiksi itse sairautta tai kipua vastaan taisteleminen ei ole alunalkaenkaan loogista, koska ne eivät itsessään ole mitään terveyden vastavoimia tai itsenäisiä entiteettejä, aivan kuten pimeyskään ei ole valon kanssa kilpaileva vastavoima, vaan johtuu ilmiönä ennemminkin valon puutteesta, samoin kuin sairauskin on ennen kaikkea terveyden, eli luonnollisen toiminnan ja kyvyn adaptoitua ulkoisiin tekijöihin puutostila, joka johtaa pitkään jatkuessaan ongelmiin.

Terveys itsessään ei ole myöskään ’status quo’, vaan kuten makrokosmoksessakin, niin samoin tässä mikrokosmoksessa (ihminen) pätevät samat lainalaisuudet ja ilmiöt, eli luonnossa ainut pysyvä asia on muutos ja sen vuoksi normaalin toiminnan/terveyden voidaankin ajatella tarkoittavan alati muuttuvissa elämäntilanteissa eri asioita.

Keho ja luonto voivat parhaiten kun muutos on jatkuvaa, niin kauan kuin siihen pystytään mukautumaan, joka voisikin olla yksi terveyden määritelmä. Puhtain vesikin löytyy sieltä mistä virtaus on jatkuvaa.

Hoidon päämäärä onkin poistaa esteet kehon luonnollisen toiminnan ja kyvyn adaptoitua tieltä ja edesauttaa sen toimintaa löytämällä sen terveys uudelleen. Meidän ei tarvitse tuoda kehoomme mitään ulkoapäin, kunhan vain varmistamme, että sen omalle oikeanlaiselle toiminnalle ei ole esteitä.

Hoidon aikana kehosta etsitään mahdollisia toiminnan esteitä ja osia jotka eivät ole sopusoinnussa muiden osien kanssa ja sovelletaan tilanteen korjaamiseksi parhaiten sopivia tekniikoita parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Peruslähtökohdat ovat siis:

  1. Keho on kokonainen, dynaaminen yksikkö, jossa mikä tahansa mitä tehdään yhdelle osalle, vaikuttaa välittömästi tai välillisesti myös kaikkiin muihin.
  2. Keho on itseään korjaava ja itseään säätelevä ja sillä on aina luontainen pyrkimys terveyttä kohti.    
  3. Ihmiskehon rakenteen ja toiminnan välillä on vuorovaikutus, jonka tuntemalla ja johon vaikuttamalla voidaan edesauttaa kehon toimintaa ja poistaa häiriötiloja.

Varaa siis aika kohti parempaa terveyttä, suorituskykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.